Info

Jouw privacy

01 juni 2019

We respecteren en beschermen jouw privacy zorgvuldig. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en we garanderen je dat alle gegevens die je ons verstrekt met de grootste zorg en discretie behandeld zullen worden.

Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard in onze bestanden en gebruikt om je de gevraagde verzekeringsbemiddeling aan te bieden. Ze kunnen geraadpleegd worden door of meegedeeld worden aan verzekeringsmaatschappijen of andere verzekeringstussenpersonen in die mate dat die gegevens noodzakelijk zijn bij het verzenden van de door jou gevraagde verzekeringsoffertes en, indien van toepassing, de uitgifte van jouw verzekeringscontract.

Indien je jouw akkoord gegeven hebt, kunnen de door je verstrekte gegevens doorgegeven worden aan de Verbruikersunie Test Aankoop om haar de mogelijkheid te geven je kennis te laten maken met haar diensten en de voordelen waar haar leden van kunnen genieten.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de cvba Test Aankoop Verzekeringen, Hollandstraat 13 in 1060 Brussel. Je hebt toegang tot jouw persoonlijke gegevens om verbeteringen aan te brengen, jouw gegevens te laten verwijderen of om jouw keuze betreffende het gebruik van jouw gegevens te wijzigen. Je dient hiervoor geen kosten te betalen. Daarvoor, en voor elke klacht betreffende de bescherming van jouw gegevens die door Test Aankoop bewaard worden, volstaat het om ons schriftelijk te informeren op het hierboven vermelde adres of via het contactformulier. Indien je meent dat één van je rechten inzake persoonsgegevens werd geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via contact(at)apd-gba.be

 


Afdrukken Versturen via e-mail