Dossier

Autoverzekeringen: aandachtspunten

12 oktober 2017

12 oktober 2017
Hierbij een aantal belangrijke aandachtspunten vooraleer jouw autoverzekering te kiezen.

Omniumverzekering

Vind de autoverzekering die jou past

  • Afschrijvingspercentage: kies voor een contract met een geringe waardevermindering (naarmate de wagen ouder wordt) tijdens de duur dat u het contract wenst te behouden (bijvoorbeeld de eerste vier jaar).
  • Waarborg diefstal: vermijd contracten, die gelukkig zeldzaam geworden zijn, die eisen dat er een inbraak geweest is.
  • Waarborg aanrijding met een dier: kies voor een contract dat niet eist dat de schade rechtstreeks voortvloeit uit het contact met het dier (dat bijgevolg de onrechtstreekse schade dekt die bijvoorbeeld te wijten is aan een verlies van controle over het stuur na de botsing met het dier). Kies ook voor een contract dat niet eist dat de botsing in een proces-verbaal van de politie vastgesteld moet worden.
  • Waarborg natuurkrachten: geef de voorkeur aan een contract dat ook de onrechtstreekse schade dekt, bijvoorbeeld na verlies van controle over de wagen wat op zijn beurt te wijten is aan de botsing met het voorwerp dat door de storm rondvliegt.
  • Waarborg glasbreuk: kies voor een contract waarin geen uitsluitingen staan wat betreft glasbreuk veroorzaakt door voorwerpen die u in de wagen meeneemt of te wijten aan slijtage of de slechte kwaliteit van het glas.
  • Waarborg materiële schade: kies voor een contract waarin een schadegeval niet noodzakelijk een ongeval moet zijn; daardoor zal de verzekeraar voor speciale gevallen moeilijker dekking kunnen weigeren.
  • Vervangwagen: kies voor een contract dat u recht geeft op een vervangwagen bij ongeval en ook bij diefstal gedurende de tijd waarin u uw wagen moet missen.
  • Franchise: geef de voorkeur aan een contract met een franchise die in zo weinig mogelijk gevallen van toepassing is (geen franchise voor diefstal bijvoorbeeld), maar niet noodzakelijk de laagste franchise voorstelt (wat een impact op het bedrag van de premie heeft).
  • Definitie van totaal verlies: geef de voorkeur aan een contract dat het voertuig totaal verlies verklaart zodra de herstellingskosten meer bedragen dan de werkelijke waarde van het voertuig bij het ongeval, verminderd met de waarde van het wrak. Andere polissen vertrekken van de aangenomen waarde, wat het bedrag van de herstellingskost om het voertuig totaal verlies te doen verklaren sterk opdrijft. En dus kan het voorvallen dat een contract dat een afschrijvingspercentage nul toepast tijdens een langere periode uiteindelijk nadeliger uitvalt dan een ander contract dat in een snellere afschrijving voorziet, maar het totaal verlies op basis van de werkelijke waarde van het voertuig berekent.

Vind de autoverzekering die jou past


Afdrukken Versturen via e-mail